LÀM VIỆC TẠI MÔI TRƯỜNG LẠNH

​Căng cứng do lạnh là tình trạng cơ thể mất khả năng kiểm soát nhiệt độ bên trong nó. Tình trạng này có thể dẫn đến bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong. ​

best live chat