PAGTATRABAHO SA LAMIG

Ang stress sa lamig ay ang kawalan ng kakayahan ng katawan na kontrolin ang panloob na temperatura nito. Maaari itong magresulta sa seryosong karamdaman o kamatayan. 


best live chat