ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΡΥΟ

Η καταπόνηση στο κρύο είναι η ανικανότητα του οργανισμού να ελέγχει την εσωτερική θερμοκρασία του. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρή ασθένεια ή τον θάνατο. 


best live chat