Số 193 Quyền của quý vị được từ chối công việc nguy hiểm

 Quý vị đã bao giờ gặp phải những nguy cơ đến sức khỏe và an toàn bất thường đối với công việc hay chưa? Quý vị phải ngay lập tức báo cáo những hiểm nguy và điều kiện làm việc nguy hiểm tới quản đốc của quý vị để ngăn ngừa việc các công nhân có thể bị thương tật hay bị bệnh. Trong phần lớn các trường hợp, tình huống có thể được giải quyết bằng cách loại bỏ mối nguy. Nếu tình huống không được sửa chữa, quý vị có thể thực thi quyền được từ chối làm việc của mình. ​

Bulletin 193: Right to Refuse (Vietnamese)

best live chat