PRACODAWCA Obowiązki dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Pracodawcy stanowią największy autorytet w miejscu pracy, co pociąga za sobą największą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. 

Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechanie ich podejmowania w miejscu pracy. ​
best live chat