OBOWIĄZEK KAŻDEGO

​W Manitoba dokument Ustawa Bezpieczeństwo i Higiena Pracy określa przepisy mające na celu zapobieganie występowaniu obrażeń w miejscu pracy, zarówno dla kadry zarządzającej jak i pracowników. Jeśli wszyscy zrozumieją ustawę, to dowiedzą się, że w miejscu pracy można zapobiec wszelkim urazom, a także, że zapobieganie występowaniu obrażeń to obowiązek każdego.

Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy


W skład Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wchodzą grupy ludzi, których wspólna praca pomaga kadrze zarządzającej utrzymać bezpieczniejsze miejsce pracy.

Komisje wykonują wiele zadań, między innymi:
 • Przedstawiają kadrze zarządzającej możliwe rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Rozmawiają z pracownikami o bezpieczeństwie i higienie
 • Tworzą i omawiają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Szkolą pracowników w kwestiach dotyczących zasad
 • Przeprowadzają kontrole miejsca pracy pod kątem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Prawa i obowiązki pracownika

Prawo Manitoba daje każdemu pracownikowi następujące prawa:

 • Prawo do Wiedzy o zagrożeniach występujących w miejscu pracy oraz sposobach zapobiegania im
 • Prawo do Uczestnictwa w czynnościach związanych z bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy, w tym także do bycia członkiem Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy lub wypowiadania się w imieniu pracowników
 • Prawo do Odmowy wykonania dowolnego zadania, które według pracownika jest niebezpieczne lub groźne dla niego samego lub innych osób
 • Prawo do Ochrony przed działaniami represyjnymi podczas wykonywania obowiązków lub egzekwowania praw, jak określono w Ustawie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za podejmowane przez siebie działania – a podejmowane przez nich działania mogą wpływać na bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Pracownicy zobowiązani są do:
 • Dołożenia starań w celu zapobiegania popełnianiu błędów, które mogą skutkować poniesieniem obrażeń w miejscu pracy zarówno przez nich samych, jak i innych osób
 • Nauki jak prawidłowo korzystać ze sprzętu, odzieży i urządzeń ochronnych
 • Współpracować z Komisją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz z innymi

Obowiązki Pracodawcy

Pracodawcy stanowią największy autorytet w miejscu pracy. Oznacza to, że ponoszą największą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.

Pracodawcy zobowiązani są do:
 • Robienia wszystkiego co w ich mocy, aby miejsce pracy, sprzęt, narzędzia i systemy były bezpieczne
 • Upewnić się, że wszyscy rozumieją zagrożenia w miejscu pracy oraz sposoby zapobiegania im
 • Zatrudniać właściwie przeszkoloną kadrę kierowniczą
 • Przeszkolić pracowników przed rozpoczęciem pracy
 • Współpracować z Komisjami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz z innymi

Obowiązki Kadry Kierowniczej


Przeważająca liczba wypadków w miejscu pracy zdarza się podczas pierwszego roku pracy pracownika. Kadra kierownicza może pomóc pracownikom nauczyć się jak zapobiegać wypadkom.

Kadra Kierownicza jest zobowiązana do:
 • Upewnić się, że pracownicy rozumieją jak zapobiegać obrażeniom oraz przyczynom ich występowania
 • Upewnić się, że pracownicy korzystają ze sprzętu ochronnego

Kadra kierownicza jest odpowiedzialna za pracowników i nauczenie ich, jak zapobiegać występowaniu obrażeń w miejscu pracy. Jej członkowie mogą stanowić wzór dla młodych pracowników co pomoże w zachowaniu bezpieczeństwa i higieny pracowników.


Everyone's Responsibility Brochure ​(Polish)

best live chat