Nr 193 Prawo do odmowy wykonywania niebezpiecznej pracy

​Czy kiedykolwiek zetknąłeś się z pracą, z którą wiązały się zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy, które były dla niej nietypowe? Aby zapobiec obrażeniom i chorobom, pracownicy muszą niezwłocznie zgłaszać przełożonym zagrożenia i niebezpieczne warunki pracy. W większości przypadków niebezpieczne warunki są likwidowane po usunięciu zagrożenia. Jeśli niebezpieczne warunki nie zostaną usunięte, pracownik może skorzystać z prawa do odmowy wykonania pracy. 


Bulletin 193: Right to Refuse (Polish)

best live chat