Nr 231 Prawa i obowiązki pracownika

​Prawa pracownika

 
Każdy pracownik ma prawo do: 
 • ​wiedzy o zagrożeniach występujących w miejscu pracy oraz o środkach ostrożności, które należy podjąć, aby zapobiec wypadkom i chorobom zawodowym wynikającym z tych zagrożeń; 

  • ​​Szkolenie z zakresu BHP oraz szkolenie dopasowane do specyfiki pracy – w zależności od obsługiwanych urządzeń/produktów chemicznych – to przykłady wynikające z prawa pracownika do wiedzy, aktualnie poparte Ustawą o bezpieczeństwie i higienie pracy (The Workplace Safety and Health Act). 

 • uczestnictwa w działaniach z zakresu higieny i bezpieczeństwa w miejscu pracy, w tym zaangażowania we wspólne działania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, np. w charakterze przedstawiciela pracownik; 

 • odmowy pracy, w przypadku gdy pracownik uzna, że praca spowoduje natychmiastowe i poważne, lub długotrwałe, wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo pracowników lub innych osób. 

 • wykonywania czynności lub obowiązków wynikających z zasad BHP, zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie i higienie pracy Manitoba (The Manitoba Workplace Safety and Health Act), bez narażenia na działania o charakterze odwetowym.


Obowiązki pracownika 


Pracownicy mają prawny obowiązek do: 
 • dołożenia wszelkich starań mających na celu ochronę samych siebie oraz innych osób, ktre mogłyby doznać urazu na skutek działań lub zaniedbań pracowników; 

 • prawidłowego korzystania ze sprzętu ochronnego, odzieży ochronnej oraz innych urządzeń; 

 • współpracy ze służbą lub komisją bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 • współpracy z innymi osobami w zakresie zachowania bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. 


Odniesienie do wymagań prawnych dotyczących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy, Rozdział 2: Cel ustawy

 • Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy, Rozdział 5: Obowiązki pracowników

 • Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy, Rozdział 7.5: Obowiązek zapewnienia niezbędnych informacji

 • Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy, Rozdział 40: Komisje BHP w miejscu pracy i przedstawiciele pracowników

 • Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy, Rozdział 43(1): Prawo do odmowy wykonywania niebezpiecznej pracy

 • Rozporządzenie o bezpieczeństwie i higienie pracy​, Część 35: System informacji o materiałach niebezpiecznych w miejscu pracy zawarty w Rozporządzeniu Manitoba 217/2006

Bulletin 231: Worker Rights and Responsibilities​ (Polish) - see Bulletin 231 in English

best live chat