Những đòi hỏi cho hướng dẫn an toàn và sức khỏe Số 255

Quy Định về An toàn và Sức khỏe nơi Làm việc (Quy định Manitoba (M.R.) 217/2006) đòi hỏi chủ thuê cung cấp sự hướng dẫn về an toàn và sức khỏe cho tất cả các nhân viên mới. Yêu cầu này được đưa ra vào năm 2014 nhằm cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ hơn cho các nhân công của Manitoba.

best live chat