NAGHAHANAP NG TRABAHO? LIGTAS NA TRABAHO PARA SA IYO.

Magpapa-nerbiyos talaga sa kahit na sino ang isang bagong trabaho. Kaya’t maaaring hindi ninyo maisip na magtanong tungkol sa kaligtasan sa trabaho. Pero kailangan ninyong malaman ang tungkol sa anumang mga peligro sa lugar ng trabaho para manatiling hindi nasasaktan at makolekta ang sahod ninyo – at lumaon ay umunlad para magkaroon ng mas magandang trabaho.

Getting a Job? SAFE Work For You in Tagalog

best live chat