Mga Responsibilidad ng TAGAPAG-EMPLEO sa Kaligtasan at Kalusugan

Ang mga tagapag-empleo ang mayroong pinakamataas na awtoridad sa trabahuhan, at samakatuwid ang may pinakamalaking responsabilidad na masiguro ang kaligtasan at kalusugan sa trabahuhan. 

Responsable ang mga manggagawa sa kanilang sariling mga pagkilos o di pagkilos sa trabahuhan. ​
best live chat