ΑΣΦΑΛΗΣ εργασία για γονείς

​​Οι νέοι υπολογίζεται ότι παθαίνουν άνω του 15% όλων των τραυματισμών στον χώρο εργασίας στη Manitoba.


Τα ποσοστά τραυματισμών σε νεαρούς εργαζόμενους αυξάνονται κατακόρυφα μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου, όταν οι νέοι δεν πηγαίνουν στο σχολείο αλλά στις προσωρινές ή εποχιακές εργασίες τους.

Οι περισσότεροι νέοι εργάζονται για πρώτη φορά στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών – και οι περισσότεροι δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όταν ξεκινούν μια καινούρια και άγνωστη εργασία.

Ανυπομονούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, θέλουν να κάνουν καλή εντύπωση και φοβούνται μήπως φανούν ανίκανοι και χάσουν τη δουλειά τους. Έτσι μπορεί να μην κάνουν ερωτήσεις ή να μη μιλήσουν όταν έχουν ανησυχίες.

Ως γονέας, μπορείτε να αποτρέψετε τον τραυματισμό του έφηβου παιδιού σας στον χώρο εργασίας βοηθώντας το να μάθει πώς θα είναι ΑΣΦΑΛΕΣ στην εργασία του.


Ως γονιός, είναι σημαντικό να θυμίσετε στον νεαρό σας εργαζόμενο να κάνει ερωτήσεις στον χώρο εργασίας.


Για να ξεκινήσετε διάλογο όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας και για να βοηθήσετε στην πρόληψη τραυματισμών κατά την εργασία, ρωτήστε το έφηβο παιδί σας τα εξής:

  • Έλαβες ενημέρωση και εκπαίδευση για την ασφάλεια και την υγεία όσον αφορά στις εργασίες σου;

  • Ο προϊστάμενός σου εργάζεται μέσα ή κοντά στον χώρο εργασίας σου;

  • Ο προϊστάμενός σου παρέχει ο προϊστάμενός σου αναπληροφόρηση κατά τη διάρκεια της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών και εκπαίδευσης σχετικά με την ασφαλή εργασία;

  • Αναφέρεις τυχόν ανησυχίες σου στον προϊστάμενό σου; Νιώθεις άνετα να το κάνεις αυτό;

  • Ποιες εργασίες κάνετε συνήθως στη δουλειά;

  • Κουράζεσαι στη δουλειά;

  • Πρέπει να σκαρφαλώνεις ή να εργάζεσαι σε ψηλά σημεία; Σηκώνεις ή μεταφέρεις βαριά αντικείμενα;

  • Γνωρίζεις τι είδους προστατευτικό εξοπλισμό πρέπει να φοράς; Έχεις εκπαιδευτεί για τον τρόπο χρήσης του;

  • Εργάζεσαι χρησιμοποιώντας χημικές ουσίες; Έχεις εκπαιδευτεί για να εργάζεσαι χρησιμοποιώντας χημικές ουσίες με ασφάλεια;

  • Γνωρίζεις ότι είναι σημαντικό για εσένα να αναφέρεις οποιονδήποτε τραυματισμό στον προϊστάμενό σου;


Αν έχετε απορίες ή ανησυχίες για την ασφάλεια του έφηβου παιδιού σας στον χώρο εργασίας του, καλέστε το SAFE Work Manitoba στον αριθμό 204-957-SAFE (7233) ή χωρίς χρέωση στον αριθμό 1-855-957-SAFE (7233).


Μπορείτε να βοηθήσετε ενισχύοντας τα δικαιώματα και τις ευθύνες που έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στο Manitoba.


Στα βασικά δικαιώματα περιλαμβάνονται τα εξής:

Το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους στον χώρο εργασίας και τον τρόπο πρόληψης τραυματισμών λόγω των κινδύνων αυτών

Το δικαίωμα συμμετοχής σε δραστηριότητες υγείας και ασφάλειας χωρίς τον φόβο πειθαρχικών κυρώσεων

Το δικαίωμα άρνησης εργασίας που πιστεύουν εύλογα ότι θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνη για τα ίδια τα παιδιά ή άλλα άτομα

Το Δικαίωμα προστασίας από διακρίσεις εμποδίζει τον εργοδότη να επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις ή να μεροληπτήσει σε βάρος εργαζομένων αν προσπαθήσουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους ή κάποιον άλλον εργαζόμενο από επισφαλείς συνθήκες

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν την υποχρέωση:

Να εργάζονται με ασφάλεια χρησιμοποιώντας όλα τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες εργασίας σύμφωνα με την ενδεδειγμένη εκπαίδευση για την ασφάλεια.

Να αναφέρουν κινδύνους αν υποψιάζονται ότι υπάρχει κίνδυνος ή αν γνωρίζουν ότι δεν τηρούνται οι νόμοι της Manitoba για την υγεία και την ασφάλεια. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αναφέρουν τις συνθήκες στον προϊστάμενο ή στον εργοδότη τους το συντομότερο δυνατόν.

Να χρησιμοποιούν ή να φορούν μέσα προστασίας. Οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν όλο τον προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό που απαιτείται για την εργασία τους. Ποτέ δεν πρέπει να αφαιρούν κάποιο προστατευτικό ή μια διάταξη που έχει σχεδιαστεί για την προστασία τους. Η χρήση ιματισμού ασφαλείας και προστατευτικού εξοπλισμού είναι ο νόμος!


Η δική σας δουλειά δεν τελειώνει όταν τα παιδιά σας αρχίσουν να δουλεύουν.


Πολλοί γονείς υποθέτουν ότι τα έφηβα παιδιά τους εργάζονται σε ασφαλές περιβάλλον, έχουν λάβει τη σωστή εκπαίδευση για την ασφάλεια και την υγεία και ότι τα ίδια θα τους το πουν αν πιστεύουν ότι ο χώρος εργασίας τους δεν είναι ασφαλής, αλλά αυτό δεν ισχύει απαραίτητα.

Οι περισσότεροι νεαροί εργαζόμενοι ανυπομονούν να μπουν στο εργατικό δυναμικό και να κερδίσουν κάποια χρήματα. Έχουν πολλά να προσφέρουν αλλά είναι νέοι, άπειροι και ανυπόμονοι να ευχαριστήσουν τους άλλους.

Ξεκινήστε να μιλάτε στα έφηβα παιδιά σας για την ασφάλεια όταν αρχίσουν να αναζητούν εργασία και ενθαρρύνετέ τα να κάνουν ερωτήσεις για τις διαδικασίες ασφάλειας από νωρίς, ακόμη και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Πείτε τους ότι οι εργοδότες τους έχουν ευθύνη να παράσχουν εκπαίδευση για την ασφάλεια όταν αρχίσουν την εργασία τους. Επίσης, ενημερώστε τα ότι έχουν το δικαίωμα να κάνουν ερωτήσεις και να αρνηθούν εργασίες αν νιώθουν ότι οι συνθήκες είναι επισφαλείς. Ενημερώστε τα ότι θέλετε να πουν όχι στη μη ασφαλή εργασία.

Θυμίστε τους ότι καμιά δουλειά ή αμοιβή δεν αξίζει τόσο ώστε να τραυματιστούν.


SAFE Work for Parents Brochure in Greek

best live chat