DOSTAJESZ PRACĘ? BEZPIECZNA PRACA DLA CIEBIE

​Czy wiesz, że ponad 15 % wszystkich przypadków obrażeń w miejscu pracy dotyczy młodych ludzi, takich jak Ty?


Co roku prawie 5 000 młodych pracowników w wieku 15 – 24 lata zgłasza obrażenia do WCB (Komisji ds. Odszkodowań dla Pracowników).

Jeśli szukasz lub dopiero zaczynasz swoją pierwszą pracę, jedną z pierwszych rzeczy, których musisz nauczyć się jest to, jak należy się zabezpieczać.

Czy wiesz jak pracować BEZPIECZNIE?

Rozpoznaj zagrożenie – Z każdą pracą wiążą się zagrożenia. Aby je rozpoznać, trzeba przejść szkolenie, mieć świadomość ich występowania i mieć doświadczenie. Spełnienie tych trzech warunków może pomóc uniknąć obrażeń i zachorowań w miejscu pracy.

Ocena ryzyka – Prostym sposobem oceny ryzyka jest zadanie sobie pytania Czy mam odpowiednie wyszkolenie, aby wykonać to zadanie? Czy mogę odnieść obrażenia? W jaki sposób może to spowodować u mnie obrażenia? Odpowiedzi na te pytania ułatwią podjęcie decyzji, czy warto podejmować ryzyko.

Znalezienie bezpieczniejszego sposobu – Aby poprawić bezpieczeństwo, zastanów się nad sposobem eliminacji ryzyka, jego zmniejszeniem lub zastosowaniem bezpieczniejszego zamiennika działania, produktu lub elementu wyposażenia.

Zawsze – W Manitobie obowiązuje prawo, zgodnie z którym przed podjęciem nowej pracy należy przejść szkolenie w zakresie BHP!


Wszyscy pracownicy w Manitobie mają prawo do ochrony przed obrażeniami i chorobami


The Manitoba Workplace Safety and Health Act and Regulation (ustawa o bezpieczeństwie i higienie w miejscu pracy w prowincji Manitoba i odpowiednie przepisy) zawierają informacje dotyczące tego, co muszą zrobić pracodawcy, inspektorzy i pracownicy, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pracującym.

Pracodawcy są odpowiedzialni za szkolenie w miejscu pracy, opracowanie programu BHP oraz zadbanie, aby pracownicy zrozumieli ten program i stosowali się zarówno do ustaleń tego programu, jak i obowiązujących w prowincji przepisów BHP.

Do Twoich obowiązków, jako pracownika należy:
 • stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej pracy
 • dokładanie wszelkich starań, aby chronić siebie i innych
 • zgłaszanie przypadków wykonywania prac w niebezpieczny sposób.
​Pracując razem wszyscy możemy przyczynić się do stworzenia bezpieczniejszych miejsc pracy!

Jeśli nie wiesz – PYTAJ.

Zadawanie pytań pozwalających być BEZPIECZNIEJSZYM w miejscu pracy nie przynosi wstydu i nikomu nie zaszkodzi.


Nieprawidłowościom mogą pomóc zapobiec 4 Prawa


Wszyscy pracownicy mają prawa wynikające z The Workplace Safety and Health Act (ustawy o bezpieczeństwie i higienie w miejscu pracy).

Prawo do wiedzy jakie zagrożenia występują w miejscu pracy i w jaki sposób zapobiegać obrażeniom, które te zagrożenia mogą powodować.

Prawo do uczestniczenia w działaniach na rzecz BHP w miejscu pracy bez obaw o sankcje dyscyplinarne.

Prawo do odmowy pracy w przypadku uzasadnionego przekonania, że może być ona niebezpieczna dla osoby ją wykonującej lub innych osób.

Prawo do ochrony przed działaniami represyjnymi nie pozwala pracodawcy wszcząć postępowania dyscyplinarnego lub prowadzić działań represyjnych, jeśli próbujesz chronić siebie lub innego pracownika przed niebezpieczeństwem.

Więcej informacji można uzyskać, odwiedzając safemanitoba.com i przeszukując zasoby dla młodych pracowników, w tym Biuletyn SAFE Work nr 255 Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa.

Zanim przystąpisz do pracy, zapytaj.

 1. Jakie zagrożenia wiążą się z moją pracą?

 2. Jakie zasady BHP obowiązują w mojej spółce?

 3. Kiedy zostanę przeszkolony(a) w zakresie bezpieczeństwa pracy?

 4. Czy jest komisja BHP lub przedstawiciel pracowników?

 5. Czy muszę używać sprzętu zabezpieczającego?

 6. Kiedy zostanie mi pokazane, jak go używać?

 7. Kiedy zostanę przeszkolony(a) w zakresie procedur awaryjnych?

 8. Gdzie znajduje się sprzęt ratunkowy?

 9. Co mam zrobić, gdy odniosę obrażenia? Kto jest osobą odpowiedzialną za pierwszą pomoc? Czy moje miejsce pracy jest objęte programem odszkodowań dla pracowników?

 10. Jakie są moje obowiązki w zakresie BHP?

 11. Co mam zrobić, jeśli będę mieć więcej pytań na temat bezpieczeństwa?

Choć może się wydawać, że odpowiedzi na te pytania oznaczają konieczność przyswojenia sobie bardzo wielu informacji, będziesz BEZPIECZNIEJSZY, jeśli będziesz wiedzieć, jak się chronić.​

​Getting a Job? SAFE Work For You in Polish 

best live chat