Απαιτήσεις προσανατολισμού για την ασφάλεια και υγεία Αρ. 255

​Ο Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο Εργασίας (Workplace Safety and Health Regulation) (Manitoba Regulation 217/2006 [Εφαρμογή Κανονισμού Manitoba]) απαιτεί από τους εργοδότες να παρέχουν προσανατολισμό για την ασφάλεια και την υγεία σε όλους τους νέους εργάτες. Αυτή η απαίτηση εισήχθη το 2014 για να παρέχει μεγαλύτερη προστασία στους εργάτες στη Manitoba.

best live chat