LỜI KHUYÊN Các Dấu Hiệu và Triệu Chứng của Chấn Thương Cơ Xương

​​​Chấn thương cơ xương (MSI) là tổn thương cơ, dây chằng, đĩa đệm cột sống hoặc các mô mềm khác trong cơ thể. Tổn thương có thể xảy ra đột ngột hoặc có thể xảy ra từ từ theo thời gian do nâng không an toàn, chuyển động lặp đi lặp lại hoặc làm việc trong các tư thế vai thõng xuống hoặc bất tiện.

best live chat