Karta ze wskazówkami: Zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w trakcie COVID-19

Pandemia COVID-19 to zagrożenie dla zdrowia publicznego, które rozpoczęło się pod koniec 2019 r. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19 w miejscu pracy:

1. Jeśli masz objawy COVID-19, wypełnij narzędzie samooceny w kierunku COVID-19, zanim pójdziesz do pracy. 

Do objawów COVID-19 należą:

 • gorączka/dreszcze
 • ból gardła/chrypa
 • wymioty lub biegunka przez dłużej niż 24 godziny
 • kaszel
 • duszność
 • bóle mięśni
 • zmęczenie
 • ból głowy
 • wysypka na ciele nieznanego pochodzenia
 • katar
 • zapalenie spojówek (różowe oczy)
 • nudności lub utrata apetytu
 • utrata smaku lub węchu

​2. Jeśli masz objawy, postępuj zgodnie z poradami dotyczącymi zdrowia publicznego i/lub zasadami obowiązującymi w miejscu pracy, aby dowiedzieć się, czy możesz pójść do pracy.


3. Przestrzegaj zasad higieny, aby pomóc zmniejszyć rozprzestrzenianie się infekcji:

 • Często myj ręce wodą z mydłem przez co najmniej 15 sekund lub stosuj środki odkażające na bazie alkoholu (zawierające co najmniej 60% alkoholu).

 • Myj ręce wodą z mydłem, jeśli są wyraźnie zabrudzone.

 • Myj ręce lub stosuj środki odkażające:

  • po kaszlu lub kichaniu. Zawsze kaszl lub kichaj w chusteczkę lub zgięcie łokcia (nie w dłoń) i natychmiast wyrzuć chusteczkę.

  • po skorzystaniu z toalety.

  • po użyciu chusteczki.

  • przed i po przygotowaniu posiłku i po jego zjedzeniu.

  • gdy uważasz, że Twoje ręce uległy skażeniu.

  • gdy wchodzisz do oraz wychodzisz z miejsca pracy.

 • Regularnie dezynfekuj często dotykane powierzchnie i obszary, stosując zatwierdzone środki dezynfekujące.

 • Noś maseczkę zgodnie z wymogami urzędników ds. zdrowia publicznego lub zasadami obowiązującymi w miejscu pracy. Odwiedź stronę internetową Manitoba Public Health, aby uzyskać aktualne informacje dotyczące stosowania maseczek.

​4. Praktykuj dystans społeczny (fizyczny):

 • Zachowaj odstęp dwóch metrów (sześciu stóp) pomiędzy innymi osobami w miejscu pracy, w tym między współpracownikami i klientami, z wyjątkiem krótkich rozmów.

​5. Przyjmij serię szczepień przeciw COVID-19:

 • Serię szczepień przyjmij jak najszybciej, jak tylko spełnisz kryteria kwalifikacji. Udowodniono, że szczepienia przeciw COVID-19 w znacznym stopniu chronią przed zakażeniem COVID-19 i ciężką postacią choroby, hospitalizacją lub zgonem, jeśli zachorujesz na COVID-19.

6. Postępuj zgodnie z zaleceniami dyrektora ds. zdrowia publicznego w Manitoba, aby przeciwdziałać COVID-19:

Dodatkowe zasoby

Źródło: Manitoba Health: Help reduce the spread of COVID-19 (Pomóż zmniejszyć rozprzestrzenianie się COVID-19)​

Tip Card: Staying safe and healthy at work during COVID-19 (Polish)​
best live chat