Vietnamese

Vietnamese

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Chào mừng quý vị đến với phần tiếng Việt của safemanitoba.com!

Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một nền văn hóa an toàn và khỏe mạnh tại Manitoba và phòng tránh những thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc. Tất cả mọi người đều đóng một vai trò trong việc phòng tránh thương tích và bệnh tật do nghề nghiệp - đó là lý do mà chúng tôi cung cấp các nguồn thông tin bằng tiếng Việt.

best live chat