Ojibwe

Ojibwe

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Miigwech bi-inaabiyanj omaa safemanitoba.com!

Ninandawendaaamin ji-minonakiing endananokiing omaa Manitoba akiing gegoo ji-maazhisesiwan gemaa ji-aakozisiwan anokiiyan. Gakina awiya wiiji’iwe awiya gegoo ji-wiisaganokiisig gemaa ji-aakozisig endananokiid – mii wenji-ozhitooyaang ono wiiji’iwewinan, giin onji.

best live chat